وقت

 1. عبدالقدیر 786
 2. ظہیراحمدظہیر
 3. محمد بلال اعظم
 4. لئیق احمد
 5. بھلکڑ
 6. محمد بلال اعظم
 7. محمد بلال اعظم
 8. محمداحمد
 9. محمد اسامہ سَرسَری
  [IMG]
  لڑیاں از: محمد اسامہ سَرسَری, ‏نومبر 7, 2013, 21 جوابات, زیر زمرہ: متفرقات
 10. میم نون
 11. مغزل