یعقوب آسی

 1. الف نظامی
 2. محمد تابش صدیقی
 3. محمد تابش صدیقی
 4. ذیشان لاشاری
 5. محمداحمد
 6. سلمان دانش جی
 7. صائمہ شاہ
 8. محمدابوعبداللہ
 9. محمدابوعبداللہ
 10. محمد امجد نذیر الہ آبادی
 11. انیس فاروقی
 12. علی احمد لاشاری
 13. منیب احمد فاتح
 14. محمد وارث
 15. الف نظامی