اردو فونٹ

  1. امجد میانداد
  2. افضل حسین
  3. امجد میانداد
  4. شاکرالقادری
  5. باسم
  6. نبیل
  7. شاکرالقادری
  8. فاتح
  9. عثمان رضا
  10. محمد عویدص عطاری