کاشفی

محفلین

محبوبِ دوستانِ محمد علی علی

(شیخ ابو سعید صفوی)
محبوب دوستان محمد علی علی
مطلوب عاشقان محمد علی علی
کون و مکاں ز نور رخت گشت منور
اے شمع شبستان محمدؐ علی علی
اے باب و در علم نبوت ابو تراب
سر چشمہ فیضان محمد علی علی
فرمود مصطفیٰؐ بہ مقام غدیر خم
مولائے غلامان محمد علی علی
آں ساقیٔ کوثر کہ بہ فیضان نبوت
مخمور دو چشمان محمد علی علی
خیبر شکن و صفدر و غازی و دلاور
سالار کاروان محمد علی علی
حب علی نشانئ حب نبی سعیدؔ
زیرا کہ نور جان محمد علی علی
 
Top