قومی ترانہ

  1. محمد تابش صدیقی
  2. سید فصیح احمد
  3. کاشفی
  4. کاشفی
  5. سید ذیشان
  6. حسیب نذیر گِل