ڈیٹا بیس

  1. اظہرعباس
  2. ًمحمد نعیم خان
  3. تجمل حسین
  4. محمداحمد
  5. امجد میانداد
  6. قیصرانی
  7. محمدصابر
  8. نبیل