اسکین دستیاب چند کتب

حسان خان

لائبریرین
اردو

سفرنامۂ ابنِ بطوطہ: حصۂ اول و حصۂ دوم (اردو ترجمہ)

فارسی

کتابِ انوارِ سہیلی - ملا حسین بن الواعظ الکاشفی

احوال و آثارِ اوحدالدین حامد بن ابی الفخر کرمانی: عارفِ نامور و شیخ الشیوخِ دارالخلافۂ بغداد

اقبالِ شرق - عبدالرفیع حقیقت رفیع

گزارش ہا و نامہ ہائے دیوانی و نظامیِ امیر نظام گرّوسی

رسالۂ معارف - صدرالدین قونوی، عبدالغفور لاری (فارسی ترجمہ)

ہزار و یک سخن در امثال و نصایح و حِکَم

عِقد العُلیٰ للموقف الاعلیٰ - احمد بن حامد فضل الدین کرمانی

ترجمہ و شرحِ مُغنی الادیب: جلدِ اول

ترجمہ و شرحِ مُغنی الادیب: جلدِ دوم

ترجمہ و شرحِ مُغنی الادیب: جلدِ سوم

ترجمہ و شرحِ مُغنی الادیب: جلدِ چہارم

المواہب العلیہ - مولانا الحسین الکاشفی

تفسیرِ حدائق الحقائق: قسمتِ سورۂ یوسف - معین الدین فراہی ہروی مشہور بہ ملا مسکین

مرآۃ الحرمین: سفرنامۂ مکہ - ایوب صبری پاشا (فارسی ترجمہ)

احسن التقاسیم فی معرفۃ القالیم: جلدِ اول - ابوعبداللہ محمد بن احمد مقدسی (فارسی ترجمہ)

احسن التقاسیم فی معرفۃ القالیم: جلدِ دوم - ابوعبداللہ محمد بن احمد مقدسی (فارسی ترجمہ)

مسیرِ طالبی: یا سفرنامۂ میرزا ابوطالب خان - ابوطالب بن محمد اصفہانی

احسن التواریخ - حسن بیگ روملو

اشرف التواریخ - محمد تقی نوری

مجموعۂ آثارِ قلمیِ ثقۃ الاسلام شہید تبریزی

معاہداتِ تاریخیِ ایران

خلدِ برین: ایران در روزگارِ صفویان - محمد یوسف والہ اصفہانی

دیوانِ وحدت کرمانشاہی و ریاضی سمرقندی

اسرار المعارف و میزان المعرفہ - صفی علی شاہ

رسالاتی در خوش نویسی و ہنرہائے وابستہ

دستور الکاتب فی تعیین المراتب: جزءِ اول از جلدِ یکم - محمد بن ہندوشاہ نخجوانی

دستور الکاتب فی تعیین المراتب: جلدِ دوم - محمد بن ہندوشاہ نخجوانی

تاریخِ شیخ اویس (جریدہ) - ابی بکر قطبی اہری نجم

دیوانِ آتش اصفہانی

رسائلِ جامعِ خواجہ عبداللہ انصاری

امثالِ فارسی-انگلیسی - سلیمان حییم (فارسی + انگریزی)

شاہنامہ: جلدِ یکم - ابوالقاسم فردوسی (روسی خط)

شاہنامہ: جلدِ دوم - ابوالقاسم فردوسی (روسی خط)

شاہنامہ: جلدِ ہفتم - ابوالقاسم فردوسی (روسی خط)

شاہنامہ: جلدِ ہشتم - ابوالقاسم فردوسی (روسی خط)

غزل ہائے حافظ - پرویز ناتل خانلری

قلندرنامۂ خطیب فارسی: یا سیرتِ جمال الدین ساوجی

طوطی نامہ - ضیاءالدین نخشبی

جزئیات و کلیات (چہل ناموس): مشہور بہ ناموسِ اکبر - ضیاءالدین نخشبی

دیوانِ غزلیاتِ حاجی ملا ہادی سبزواری

تاریخِ نگارستان - قاضی احمد بن محمد غفاری کاشانی

دُر المصائب فی مصائبِ آلِ ابی طالب - میرزا محمد شفیع عراقی مختلص بہ شوقی

رودکی و ادبیاتِ عرب: مجموعۂ مقالہ ہا - تاج الدین نورالدین مردانی (روسی خط)

سفرنامۂ ابنِ بطوطہ: جلدِ اول (فارسی ترجمہ)

سفرنامۂ ابنِ بطوطہ: جلدِ دوم (فارسی ترجمہ)

دانش نامہ در علمِ پزشکی: کہن ترین مجموعۂ طبی بہ شعرِ فارسی - حکیم میسری

معلمِ حکمت - محمود طرزی

مجمع الارقام (روسی خط)

بہارِ دانش

منتخبِ نفیس از آثارِ حضرتِ شیخ الرئیس - شاہزادہ ابوالحسن میرزا شیخ الرئیس قاجار

نزہۃ القلوب - حمداللہ مستوفی

کلیاتِ الحاج محمد ابراہیم خلیل الاحمد الجامی

مخزن الانشاء - ابوالقاسم محمد صادق حسینی خوانساری

مثنویِ مصباح الیقین - مولانا شیخ عبدالمجید مصفّیٰ غزنوی

تجلیِ شاعرانۂ اساطیر و روایاتِ تاریخی و مذہبی در اشعارِ خاقانی

روشِ گفتار: علم البلاغہ: در فنِ معانی، بیان، بدیع

مجمع السعادات - حاج ملا سلطان محمد سلطان علی شاہ گنابادی

شیخ بہائی در آئینۂ عشق

جوانمردی و جوانمردان: ترجمۂ کتاب الفتوّۃ - ابوعبدالرحمان سُلَمی (فارسی ترجمہ)

حدیقۃ الحقیقہ - ابوالفتح محمد بن مطہر بن شیخ الاسلام احمد جام 'ژندہ پیل'

تذکرۃ الملوک

مکتبِ عرفانیِ تبریز

تفلیس ابلیس التعیس - محی الدین ابن عربی (عربی + فارسی ترجمہ)

ترکی

دیوانِ ابراہیم حقی ارضرومی

دیوانِ مرتضیٰ قلی خان شاملو

عربی

آثار ابن المقفع - عبداللہ ابن المقفع

احسن التقاسیم فی معرفۃ الاقالیم

رحلۃ المقدسی: احسن التقاسیم فی معرفۃ الاقالیم

القند فی ذکر علماء سمرقند - نجم الدین عمر بن محمد بن احمد النسفی

القند فی ذکر علماء سمرقند - نجم الدین عمر بن محمد بن احمد النسفی

رحلۃ ابن بطوطۃ

رحلۃ ابن بطوطۃ: المجلد الاول

رحلۃ ابن بطوطۃ: المجلد الثانی

رحلۃ ابن بطوطۃ: المجلد الثالث

رحلۃ ابن بطوطۃ: المجلد الرابع

رحلۃ ابن بطوطۃ: المجلد الخامس

پشتو

پشتو-انگلیسی قاموس

پشتو-دری لنډ قاموس

انگریزی

A Turkish And English Lexicon
 

حسان خان

لائبریرین
اردو

خوشحال خان خٹک: سوانحِ حیات

فارسی

دیوانِ قصائدِ ملا حسن آرانی (داعی)

دویمین سفرنامۂ مبارکۂ ہمایونی - مظفرالدین شاہ قاجار

دیوانِ بدیع الزمان فروزانفر

دیوانِ پریش شہرضایی

برہان السالکین - میرزا عبدالحسین ذوالریاستین نعمت اللہی مونس علی شاہ

ترخان نامہ

تاریخِ عبرت افزا - محمد حسن حسینی معروف بہ آقا خان محلّاتی حسن علی شاہ

مہمان نامۂ بخارا: تاریخِ پادشاہیِ محمد شیبانی - فضل اللہ بن روزبہان خنجی

مسلک المتقین - صوفی اللہ یار خان

نوائے کبریا: کلیاتِ اشعار - طغرل احراری (روسی خط)

رسالۂ شرحِ احوال و آثارِ ابنِ عمید (ابوالفضل محمد بن حسین) - سید ضیاءالدین سجادی

دیوانِ خرم: گنجینہ ای از طنز و فکاہیات - محمد خرمشاہی

سعدی نامہ

سفینۂ سلیمانی: سفرنامۂ سفیرِ ایران بہ سیام - محمد ربیع بن محمد ابراہیم

جامع العلوم - فخرالدین رازی

فرہنگِ نوربخش: اصطلاحاتِ تصوف: جلدِ اول و دوم

دیوانِ مدایح و مراثیِ چہاردہ معصوم - حزین بروجردی

رسالۂ لمعات و رسالۂ اصطلاحات - فخرالدین ابراہیم عراقی

مخزن المتقین - حاجی حکیم احمد جان خان

تاریخِ قومس - عبدالرفیع حقیقت 'رفیع'

ترکی

دیوانِ بلاغت عنوانِ باقی

دیوان ادبیاتی - اسکندر پالا

شیخ غالب: حیاتی، صنعتی، شعرلری

دیوانِ شیخ احمد مسلّم افندی

دیوانِ غزلیات و مثنویات و مراثیِ ترکیِ حاج میرزا ابوالحسن راجی تبریزی

دیوانِ کاملِ دلریش در مناقبِ اہلِ بیت - مشہدی اصغر متخلص بہ دلریش

دیوانِ لیلا خانم

دیوانِ شیخ سلامی

امام حُسین عاشقی فضولی

محمد تقی صدقی اثرلری

باکی و آذربایجان تاریخینہ دایر اثرلر - محمد امین رسول زادہ (باکو اور آذربائجان کی تاریخ سے متعلق تحریرات)

دیوانِ سودائی

دیوانِ شمعی

دیوانِ مسیحی

شرحِ جزیرۂ مثنوی - شیخ غالب

حُسن و عشق - شیخ غالب

واقعاتِ میر ویس و شاہ حُسین

پشتو

ارمغانِ خوشحال

د خوشحال رباعیات

دیوانِ اشرف خان ہجری

دیوانِ اشرف خان ہجری

معراج نامہ - شاد محمد خان
 
آخری تدوین:

حسان خان

لائبریرین
اردو

قصیدۂ بانت سعاد: مع فرہنگِ الفاظ و شرحِ اردو

فروق - طاہر محسن علوی کاکوروی

کلیاتِ اقبال (فارسی): مع فرہنگ و ترجمہ و تشریح - حمیداللہ شاہ ہاشمی

فارسی

مجموعۂ خطوط - الحاج استاد محمد ابراہیم خلیل احمد الجامی

مناہج الطالبین و مسالک الصادقین - نجم الدین محمود بن سعداللہ اصفہانی

سفرنامۂ ناصر خسرو علوی

رسالہ ہائے خطِّ مجنون رفیقی ہروی

دیوانِ کاتبی نیشابوری 'ترشیزی'

دیوانِ محسن فانی کشمیری

تاریخِ آلِ مظفر

مسالک و ممالک - ابواسحٰق ابراہیم اصطخری (فارسی ترجمہ)

دیوانِ اسماعیل دہقان

مجمع الرباعیات - ابوحنیفہ عبدالکریم بن ابی بکر

مقالاتِ فرزان

سوگواری ہائے ادبی در ایران

شمار نامہ - محمد بن ایوب طبری

مجموعۂ وزیری: جلدِ اول

التوسل الی الترسل - بہاءالدین محمد بن مؤید بغدادی

دیوانِ فدائی مازندرانی (مقتل)

تزوکاتِ تیموری - ابوطالب حسینی تربتی (فارسی + انگریزی ترجمہ)

فتنۂ باب - اعتضاد السلطنہ

گزیدۂ خاتمِ پیامبران (فارسی ترجمہ)

تذکرۃ الابرار والاشرار

سفارت نامۂ خوارزم - رضا قلی خان ہدایت

تکملۃ الاخبار - عبدی بیگ شیرازی 'نویدی'

وقف نامۂ ربعِ رشیدی - رشیدالدین فضل اللہ بن ابی الخیر بن عالی الہمدانی

مجالسِ سبعہ (ہفت خطابہ) - مولانا جلال الدین رومی

ہدایۂ فارسی: جلدِ اول (فارسی ترجمہ)

دیوانِ غزلیات و فکاہیِ حسین زبدہ

صائب تبریزی در کارنامۂ ادبی دکتر ح. م. صدیق

دیوانِ محکمی: جلدِ چہارم - اکبر محکمی 'افتادہ'

آثارِ عبدالرحمٰنِ جامی: جلدِ سوم (روسی خط)

غزلیات - سعدی شیرازی (روسی خط)

شاہنامہ: جلدِ سوم - ابوالقاسم فردوسی (روسی خط)

شاہنامہ: جلدِ چہارم - ابوالقاسم فردوسی (روسی خط)

شاہنامہ: جلدِ پنجم - ابوالقاسم فردوسی (روسی خط)

شاہنامہ: جلدِ ششم - ابوالقاسم فردوسی (روسی خط)

دیوانِ محیط قمی

ادبیاتِ دیوانیِ ترک و نائلی - علی نہاد تارلان (فارسی ترجمہ)

تاریخِ تبریز در عرصۂ ادبیاتِ ایران و آذربائجان

زبدۂ شاہنامہ

ترجمہ و تلخیصِ سیاحت نامۂ اولیاء چلبی بہ آذربائجان و تبریز (فارسی ترجمہ)

دیوانِ میر داماد 'اشراق'

ترکی

سعادت نامہ - ناصر خسرو (ترکی ترجمہ)

عثمانلیجا-تورکچہ لغت

شعرِ قدیم

دیوانِ اشعارِ ترکیِ مرتضیٰ قلی ظفر اردبیلی

چغتای شاعری عطایی‌نین غزل‌لری

نظم الفرائد

کلیاتِ حمزہ نامہ بزبانِ ترکی

فاتح، شاعر عونی

آثارِ شعرائے آذربائجان: یا ہدیۂ بنی ہاشمی: در مدائح و مصائبِ اہلِ بیتِ رسالت: جلدِ اول

آثارِ شعرائے آذربائجان: یا ہدیۂ بنی ہاشمی: در مدائح و مصائبِ اہلِ بیتِ رسالت: جلدِ دوم

مجموعۃ النظائر

دیوانِ سنبل زادہ وہبی (ترکی + فارسی)

تحفۂ وہبی - سنبل زادہ وہبی

شرحِ تحفۂ وہبی

لسان العجم: جلدِ اول

لسان العجم: جلدِ ثانی

دیوانِ سلطان حسین بایقرا

بی نقط دیوانچۂ تجلّی

بی نقطہ تجلّی دیوانی

قصیدہ ایلہ غزل آراسیندہ دیوان شعریندہ 'مذیّل غزل'

دیوانِ ملا زین العابدین ساغری قاراباغی

ایران سفارت نامہ‌سی - محمد رفیع

ویانا سفارت نامہ‌سی - مصطفیٰ خطّی افندی

سئچیلمیش اثرلری - صائب تبریزی (ترکی ترجمہ)

مناقبِ چہار یارِ گزین

تورکجہ شعرلری - تأثیر تبریزی

بابرنامہ - ظہیرالدین محمد بابر (آذربائجانی ترکی)

سہیل و نوبہار

پشتو

د کاظم خان شیدا دیوان

دیوانِ کاظم خان شیدا

د عبدالقادر خان خټک دیوان

عربی

کتاب الادراک للسان الاتراک - اثیرالدین ابی حیان الاندلسی

شرح قصیدہ کعب بن زہیر <بانت سعاد> - ابن حجۃ الحموی

شرح قصیدہ بانت سعاد - ابو محمد جمال الدین عبداللہ بن ہشام الانصاری
 
آخری تدوین:

حسان خان

لائبریرین
فارسی

دارالقضاء در افغانستان: از اوائلِ عہدِ اسلام تا عہدِ جمہوریت - عزیزالدین وکیلی پوپلزائی دُرّانی

دیوانِ اشعارِ عبدالکریم چاکر ہنجی

تسلیۃ الاخوان - عطا ملک جوینی

دیوانِ مجلس آرائے سلطانی - احمد سلطانی

سفرنامۂ ناصرالدین شاہ: کربلا و نجف

سوز و گداز - ملّا نوعی خبوشانی

منطق الطیر - فریدالدین عطّار (روسی خط)

محمد عاکف ارصوی - علی نہاد تارلان (فارسی ترجمہ)

دیوانِ مشکوۃ - میر عبدالحسین مشکوۃ

دیوانِ غفران - حسن غفرانیان

دیوانِ قصّاب کاشانی

انواعِ شعرِ فارسی

کلیاتِ بُسحٰق اطعمۂ شیرازی - مولانا جمال الدین ابواسحاق حلاج اطعمہ شیرازی

اخبار الاخیار فی اسرار الابرار - عبدالحق محدث دہلوی

دیوانِ مداحی، تعزیہ و مصائبِ اہلِ بیت

نَے نوازِ اول: احوالِ شمس تبریزی و سخنانِ او بہ شعر - عبدالحسین جلالیان 'جلالی'

تذکرۃ المتقین

روضۂ اطہار: مزاراتِ متبرکہ و محلّاتِ قدیمیِ تبریز و توابع - ملا محمد امین حشری تبریزی

فانی و حافظ

دیوانِ فصیح الزمان شیرازی 'رضوانی'

تاریخِ قم - حسن بن محمد بن حسن قمی (فارسی ترجمہ)

دیوانِ شعرِ قائم مقام

التحبیر فی علم التعبیر

دو رسالۂ عرفانی در عشق - احمد غزالی، سیف الدین باخرزی

منتہی الارب: ربعِ اول

منتہی الارب: ربعِ دوم

دیوانِ مدام دیّری

دیوانِ میرزا ابوالحسن خان امید نہاوندی

تاریخِ ادبیاتِ زبانِ عربی: از عصرِ جاہلی تا قرنِ معاصر (فارسی ترجمہ)

رباعیات - جلال الدین رومی (روسی خط)

عین الوقایع: تاریخِ افغانستان در سال ہائے ۱۲۰۷-۱۳۲۴ ق. - محمد یوسف ریاضی ہروی

ستارگانِ ہدایت - عباس علی صبّاغ زادہ

سیاست نامہ - نظام الملک طوسی (روسی خط)

دیوانِ عدیم غوری

دیوانِ شوکت بخاری

روضہ ہائے ششم و ہفتم از خلدِ برین (تاریخِ تیموریان و ترکمانان) - محمد یوسف والہ اصفہانی قزوینی

محبوب القلوب: یا شمسہ و قہقہہ - برخوردار بن محمود ترکمان فراہی متخلص بہ ممتاز

قواعد العرفاء و آداب الشعراء: فرہنگِ اصطلاحاتِ عارفان و شاعران - نظام الدین ترینی قندہاری ابن اسحاق پوشنجی

دیوانِ اشعارِ عبدالحسین مؤید متخلص بہ صابر

دیوانِ مؤمنی - سید رضی واعظ مؤمنی تنکابنی

عباس نامہ

خوابگزاری: متنِ قدیمی بر اساسِ نسخہ‌ای منحصر

ابدع البدایع: جامع ترین کتاب در علمِ بدیعِ فارسی - حاج محمد حسین شمس العلمائے گرکانی

ترکی

لغتِ شاہنامہ - عبدالقادر البغدادی

جواہر الملوک

گلشنِ شعراء - احدی بغدادی

لیلیٰ و مجنون - فضولی

لیلیٰ و مجنون - حقیری تبریزی

یوسف و زلیخا - احمدی تبریزی

تبریزلی صائب: سئچیلمیش بیتلر

صائب تبریزی و علی آقا واحد: ترکی غزللری

ترک شجرہ‌سی (شجرۂ ترک) - عبدالغازی بہادر خان

شاعر نوعی و سوریہ قصیدہ‌سی

۱۶ یوزییله عائد بیر شاعر مجموعہ‌سی

قارا فضلی‌نین حیاتی، اثرلری، ادبی کیشیلیغی و دیوانی

سید وہبی‌نین منظوم حدیثِ اربعین ترجمہ‌سی

صائبِ تبریزی دیوانی شرحی‌نین اینجہ‌لنمہ‌سی

محمد عاکف ارصویون مقالہ‌لری

کشف الحقائق عن نکات الآیات والدقائق: جلدِ اول - حاجی میر محمد کریم میر جعفر العلوی الحسینی الموسوی الباکوی

کشف الحقائق عن نکات الآیات والدقائق: جلدِ دوم - حاجی میر محمد کریم میر جعفر العلوی الحسینی الموسوی الباکوی

کشف الحقائق عن نکات الآیات والدقائق: جلدِ سوم - حاجی میر محمد کریم میر جعفر العلوی الحسینی الموسوی الباکوی

منتخباتِ بدایعِ ادبیہ

ترک دیلینہ مدخل

کتابِ اصغریہ - عباس قلی آقا باکیخانوف

نخبۃ الآثار لذیل زبدۃ الاشعار

کلاماتِ ترکی

بحرالعبرات: یا جلدِ سومِ کنزالعبرات - حاج ناصح اردبیلی

گلشنِ ولایت - حاج میرزا محسن محمدی ہشترودی متخلص بہ 'ناطقی'

دیوانِ قاضی برہان الدین

لیلیٰ و مجنون - محمد فضولی

دیوانِ ملّا پناہ واقف

لغتِ چغتای و ترکیِ عثمانی: جلدِ اول - شیخ سلیمان افندی بخاری

پشتو

دیوانِ نجیب

عربی

الحدائق الوردیۃ فی حقائق اجلّاء النقشبندیۃ - عبدالمجید بن محمد الخانی
 

حسان خان

لائبریرین
فارسی

دیوانِ فانی: جلدِ اول - علی شیر نوائی (روسی خط)

دیوانِ فانی: جلدِ دوم - علی شیر نوائی (روسی خط)

دیوانِ فانی: جلدِ سوم - علی شیر نوائی (روسی خط)

مشارب الاذواق: شرحِ قصیدۂ خمریۂ ابنِ فارضِ مصری در بیانِ شرابِ محبت - امیر سید علی ہمدانی ملقب بہ علیِ ثانی

تاریخِ حاتم طائی - کمال الدین حسین کاشفی سبزواری

دیوانِ قدریہ: غزل ہائے عارفانہ‌ای پیرامونِ شبِ قدر - سید ناصرالدین حجّت نجف آبادی

تاریخِ سند: معروف بہ تاریخِ معصومی - سید محمد معصومی بکّری

دیوانِ حکیم صبوری

مثنوی مہر و ماہ - جمالی دہلوی

دیوانِ منہج الہدایہ: در مصائبِ اہلِ بیتِ عصمت و طہارت - میرزا رضا قلی خان ہدایت

شرحِ مشکلاتِ خاقانی: دفترِ چہارم: پنجنوشِ سلامت

فرہنگِ واژگانِ مترادف: ترجمۂ کتاب الفروق اللغویہ - ابو ہلال عسکری

منہاج العابدین - امام محمد غزالی، عمر بن عبدالجبار سعدی ساوی (فارسی ترجمہ)

تاریخِ حزین - حزین لاہیجی

ترجمہ و شرحِ جواہر البلاغہ: جلدِ اول

ترجمہ و شرحِ جواہر البلاغہ: جلدِ دوم

فرہنگِ لغاتِ متشابہہ و مشتقّہ

دیوانِ مشتاقیہ: بہ انضمامِ دیوانِ مظفریہ

تفسیرِ منظومِ سورۃ الحجرات - جواد نوربخش

دیوانِ حکیم ازرقی ہروی

دیوانِ کمال الدین مسعود خُجندی: ۱-۱

دیوانِ کمال الدین مسعود خُجندی: ۱-۲

دیوانِ کمال الدین مسعود خُجندی: ۲-۱

دیوانِ کمال الدین مسعود خُجندی: ۲-۲

دیوانِ محمود خان ملک الشعراء صبا

صرف و نحوِ فارسی: بہ طرزِ جدید: برائے مکاتبِ رشدیۂ عسکریہ

دانشمندان و سخن سرایانِ فارس: جلدِ اول

دانشمندان و سخن سرایانِ فارس: جلدِ دوم

دانشمندان و سخن سرایانِ فارس: جلدِ سوم

دانشمندان و سخن سرایانِ فارس: جلدِ چہارم

دانشمندان و سخن سرایانِ فارس: جلدِ چہارم، قسمتِ دوم

تاریخِ علما و شعرائے گیلان

معالم البلاغہ: در علمِ معانی و بیان و بدیع


خیراتیہ: در ابطالِ صوفیہ: جلدِ اول - آقا محمد علی بن علامہ وحید بہبہانی

خیراتیہ: در ابطالِ صوفیہ: جلدِ دوم - آقا محمد علی بن علامہ وحید بہبہانی

ترجمۂ تاریخِ مختصر الدول

اندرزنامۂ مولانا جلال الدینِ رومی (روسی خط)

ملِکِ مُلکِ سخن: شرحِ قصائدِ خاقانی

تاریخ نامۂ ہرات - سیف بن محمد بن یعقوب الہروی

ترکی

دیوانِ اشعارِ ترکیِ فضولی

ملا جامی‌نین اربعینی و تورکچہ منظوم ترجمہ‌لری

دیوانِ اشعارِ ترکیِ حکیم ملا محمد فضولی بیاتلی

نحیفی سلیمان افندی (حیاتی، اثرلری، ادبی کیشیلیغی و دیوانی‌نین تنقیدلی متنی): جلد ۱

نحیفی سلیمان افندی (حیاتی، اثرلری، ادبی کیشیلیغی و دیوانی‌نین تنقیدلی متنی): جلد ۲

محمد فضولی‌نین غزل‌لرینین عرفانی شرح: جلد ۱

محمد فضولی‌نین غزل‌لرینین عرفانی شرح: جلد ۲

قارامانلی نظامی دیوانیندان سئچمہ غزل‌لر و بوگونکو تورکچہ‌سی

نابی

یحییٰ بیگ‌ین شہزادہ مصطفیٰ مرثیہ‌سی یاخود قانونی ہجویہ‌سی

رنگارنگِ کریمی: جلد ۱، ۲، ۳ - حاج میرزا حسین کریمی مراغہ‌ای

رنگارنگِ کریمی: جلد ۴، ۵، ۶ - حاج میرزا حسین کریمی مراغہ‌ای

رنگارنگِ کریمی: جلد ۷، ۸، ۹، ‌۱۰ - حاج میرزا حسین کریمی مراغہ‌ای

رنگارنگِ کریمی: جلد ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴ - حاج میرزا حسین کریمی مراغہ‌ای

دیوانِ فرہاد پاشا

فرہاد نامہ - شاہی

شمع و پروانہ - فیضی چلبی

اسکندرنامہ - احمدی

سئچیلمیش اثرلری: جلد ۱ - سید عظیم شیروانی

سئچیلمیش اثرلری: جلد ۲ - سید عظیم شیروانی

سئچیلمیش اثرلری: جلد ۳ - سید عظیم شیروانی

اسکی ترک ادبیات اینجہ‌لمہ‌لری

رحمتیِ تبریزی و تورکچہ شعرلری

دیوانِ احمد بادی

عربی

الفروق اللغویہ - ابو ہلال العسکری
 
Top