ڈاکٹر مولوی عبدالحق

  1. کاشفی

    اردو قواعد۔ ڈاکٹر مولوی عبدالحق ۱۹۰۰

    اردو قواعد ڈاکٹر مولوی عبدالحق ۱۹۰۰ فہرست مقدمہ قوائدِ اُردو فصل اوّل - ہجا اعراب (یا حرکات و سکنات) فصل دوم - حرف 1 - اسم اسم خاص اسم کیفیت اسم جمع لوازم اسم جانداروں کی تذکیر و تانیث تعداد و حالت اسماء کی تصفیر و تکبیر 2 - صفت صفت ذاتی صفت نسبتی صفت عددی صفت مقداری...
Top