پشتو ترجمہ

  1. الف نظامی

    کلامِ اقبال کے پشتو زبان میں تراجم

    امیر حمزہ شنواری ارمغانِ حجاز : اقبال اکادمی پاکستان کراچی سید راحت زا خیلی بانگِ درا : اقبال اکادمی پاکستان کراچی سمندر خان سمندر اسرارِ خودی : پاکستان پبلی کیشنز کراچی رموزِ بیخودی: پاکستان پبلی کیشنز کراچی پروفیسر سید الابرار پہ اسلام کنبے و مذہبی افکار و نوے تشکیل : اقبال اکادمی پاکستان...
  2. جیہ

    وہ لب۔ پشتو کے مشہور شاعر عبد الباری جہانی کےایک نظم کا منثور ترجمہ

    عبد الباری جہانی کی یہ نظم میری پسندیدہ ہے۔ اس کا لفظی ترجمہ پیش خدمت ہے۔ ترجمہ معیاری نہیں مگر مفہوم کو جانے نہیں دیا گیا ہے پشتو نظم د شونډو تصوير عبدالباري جهاني زه د رود پرغاړه تلم را يادېدلې هغه شونډي چي وعدې به يې كولې هغه شونډي چي د ګل په شاني سرې وې چي شېريني د سبا باندي وعدې وې د...
Top