فراز وارثی

  1. کاشفی

    تاجدار کل ولی مولا علیؑ مولا علیؑ - فراز وارثی

    تاجدار کل ولی مولا علیؑ مولا علیؑ حیدر و صفدر وصی مولا علیؑ مولا علیؑ پیشوا و مرشد و مولا و زندہ تم تمام قوت پیغمبری مولا علیؑ مولا علیؑ دلبر بنت رسالت پدر شاہ کربلا یکتا شان برتری مولا علیؑ مولا علیؑ قوت دست رسالت باب شہر علم تو واللہ ایں قول نبی مولا علیؑ مولا علیؑ نقش پائے تو مری...
Top