م۔ن۔ھنجي ٻ۔ان۔ھ۔ن ت۔ي ڪ۔نھ۔۔ن روئ۔ی ڏن۔۔و

سردار ظھير حسين ملوڪاڻي نے 'سندھی فورم' کی ذیل میں اس موضوع کا آغاز کیا، ‏فروری 26, 2020

 1. سردار ظھير حسين ملوڪاڻي

  سردار ظھير حسين ملوڪاڻي محفلین

  مراسلے:
  36
  غ۔۔زل/ ظ۔۔۔۔ھير حس۔۔ين

  م۔۔نھن۔۔جي ٻ۔۔ان۔۔ھن ت۔۔ي ڪ۔۔نھن روئ۔ی ڏن۔۔و
  ڄ۔۔ڻ ڪ۔۔نھ۔۔ن م۔۔نھن۔ج۔۔ي ب۔ي وس۔۔ي ت۔۔ي روئ۔۔ي ڏن۔۔و

  مس۔۔اف۔ر پ۔ردي۔۔س وڃ۔۔ڻ تي روئ۔۔ي ڏنو
  ڪ۔۔و غ۔۔ربت م پ۔نھ۔ن۔۔جي دي۔۔س م روئ۔۔ي ڏن۔۔و!

  ڪ۔۔و پ۔نھن۔۔ج۔ي ع۔زت ج۔و تق۔دس ڪ۔۔ئین ڪ۔ري؟
  ڪ۔نھ۔ن پ۔نھن۔جي ت۔ق۔۔دس پ۔ام۔ال ٿي۔ڻ ت۔ي روئ۔۔ی ڏن۔و

  ڪ۔و وري ظ۔ہي۔۔ر ش۔اع۔۔ري ڪئ۔ین ڪ۔ري؟
  ڪ۔ن۔ھن وري شاع۔ر ج۔۔ي ب۔ي وس۔۔ي روئ۔ي ڏن۔۔و!
   

اس صفحے کی تشہیر