لک لک مبارکون.

ملائکہ

محفلین
اڊي مان پاڪستاني آهيو ۽ اردو،پنجابي، سندهي مون ڪي هي زبانن آهن مان سندهي نه آهي منجهي ڪوبه غلطي هو تو معافي ۽ درست ڪري سگن ٿا:):)
 
Top